Detail projektu

Název projektu: Jednička ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2014
Celková alokovaná částka: 3 184 497,00 Kč
Webová stránka: http://www.1zsfm.cz/eu-penize-skolam
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizího jazyka v zahraničí

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol.

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek - Místek, tř. T.G.Masaryka 454
IČO subjektu: 60045965
Webová adresa: http://www.1zsfm.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ –
 • Český jazyk a literatura 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 7
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 8
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 9
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 10
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 11
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk a literatura 11
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ –
 • Dějepis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dramatická výchova 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dramatická výchova, Doplňující vzdělávací obory, Umění a kultura
 • Fyzika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Hudební výchova 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Informatika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 6
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 7
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 8
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 9
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 10
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 11
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 12
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Multimediální výchova 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – mediální výchova, Člověk a svět práce
 • Prvouka 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 5
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodověda 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Technická zručnost 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Technická zručnost 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Technická zručnost 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce
 • Vlastivěda 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Výchova k občanství 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výchova k občanství 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Výtvarná výchova 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, Umění a kultura
 • Zeměpis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda