Detail projektu

Název projektu: E-learning jako nástroj rozvíjení klíčových kompetencí realizovaných ŠVP
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0137
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2010 do 30. června 2011
Celková alokovaná částka: 1 043 222,00 Kč
Popis:

Obsahem je zavedení Learning Management systému do výuky. Cílem je rozvoj zásadních klíčových kompetencí definovaných v ŠVP, především kompetence využití prostředků ICT a kompetence komunikativní. Vedlejším efektem je modernizace výuky. Cílovou skupinou jsou všichni žáci školy, včetně žáků distančního studia a možných účastníků školou nabízených kurzů. Systém je k vhodný nejen k podpoře prezenčního vyučování, ale i pro žáky dlouhodobě nemocné nebo ty, kteří z nějakého důvodu nezvládnou učivo během výuky. Výstupem projektu je implementace LMS Moodle, vytvoření elektronických výukových materiálů, textů, pracovních listů, prezentací, souborů fotografií, vytvoření výukových modulů v LMS, CD s materiály pro žáky, kteří nemají přístup na internet. Během realizace projektu dojde k proškolení učitelů a zvýšení jejích kompetencí v IT dovednostech tak, aby byli schopni vytvářet výukové moduly i v budoucnu. Tento systém umožní pravidelně výukové moduly aktualizovat a reagovat na změny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00602027