Detail projektu

Název projektu: Zvyšování ekonomické gramotnosti žáků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji a jejich budoucí konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím tvorby výukových materiálů a znalostního portálu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/11.0073
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 11. listopadu 2008 do 30. června 2011
Celková alokovaná částka: 3 470 000,92 Kč
Popis:

Obsahem projektu je vytvoření didaktických pomůcek, které budou zvyšovat základní ekonomickou gramotnost žáků základních a středních škol. Cílem projektu je vybudování informačního portálu, který bude základním zdrojem pro předávání a výměnu vytvořených materiálů a pomůcek mezi zapojenými ZŠ a SŠ. Žákům vzroste jejich ekonomická gramotnost, tzn. budou rozumět základním ekonomickým problémům a termínům. Budou seznámeni s ekonomickým stylem myšlení a rozhodování. Tyto nově nabyté znalosti budou moci uplatnit v každodenní praxi jak v rámci studia, tak zvláště po jejich vstupu na trh práce.Proškolení pedagogové budou moci svým žákům zprostředkovat srozumitelně a názorně základy ekonomické gramotnosti. Žáci se s výstupy projektu seznámí nejprve v pilotních kurzech, později v normální výuce. Výstupy projektu, učební pomůcky, budou vypracovány s velkým důrazem na jejich uplatnitelnost v praxi, názornost a srozumitelnost tak, aby žáci měli aktivní zájem na jejich používaní ve výuce i mimo ni.

Informace o příjemci

Název příjemce: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
IČO subjektu: 61989100

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70944652
Název partnera: Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70944661
Název partnera: Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70978387