Detail projektu

Název projektu: Pod novou střechou
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0019
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. června 2013 do 31. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 3 957 223,00 Kč
Webová stránka: http://www.podnovoustrechou.cz
Popis:

Projekt Pod novou střechou byl zaměřen na podporu a zlepšení výuky málopočetných oborů Klempíř a Pokrývač na středních školách JMK dle potřeb praxe prostřednictvím inovace. Vytvořeny byly nové výukové materiály pro žáky vč. metodik v oboru Klempíř/Pokrývač, které zohledňují zavádění nových technologií ve výuce a přenos znalostí a dovedností používaných v profesní praxi do školní výuky.

Projekt zkvalitnil výuku oborů Klempíř /Pokrývač díky úzké spolupráci s firmami, které se podílely na zajištění kurzů pro žáky (zaměřené na nové metody, moderní používané technologie v praxi ) a zajištění exkurzí ve firmách, vč. besed se zaměstnavateli.

Dále byli proškoleni pedagogové v nových technologiích. Projekt podpořil zavádění nových IT forem do výuky prostřednictvím e-learningu.

Komplexu aktivit se zúčastnilo 82 žáků v průběhu kurzů pořádaných ve 13 bězích od ledna 2014 do ledna 2015. Kurzů se účastnili žáci 1. 2. i 3. ročníků v průběhu studia ze zapojených středních škol v JMK SŠ stavební Bosonohy, SOŠ a SOU Vyškov, SOU Kyjov, SŠ Bosonohy, SPŠ Edvarda Beneše a OA. V rámci kurzů

Dále se žáci 3. ročníků oborů Klempíř/Pokrývač zúčastnili exkurzí ve stavebních firmách AZ klima Pustiměř, Tři Pyramidy Jihlava, Fatra Napajedla, KM - Beta Hodonín a Kyjov.

V rámci projektu bylo zapojeno 6 pedagogů, kteří se zúčastnili školení o nových technologických postupech v oborech Klempíř a Pokrývač.

Projekt přispěl ke zvýšení atraktivity a prestiže málopočetných oborů Klempíř/Pokrývač, podpořil zájem žáků a zlepšil jejich uplatnění v praxi. Projekt byl realizován žadatelem a partnerskou SOU a SOŠ Vyškov.

Informace o příjemci

Název příjemce: TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
IČO subjektu: 26813335
Webová adresa: http://www.tempo.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
IČO subjektu: 13692933

Publikované produkty