Detail projektu

Název projektu: Pedagog inkluze pro střední školy
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0019
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Ústecký kraj
Doba realizace: od 1. září 2012 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 3 634 933,36 Kč
Webová stránka: http://www.pedagoginkluze.cz/
Popis:

Projekt si klade za cíl zvýšit odborné kompetence pedagogů se žáky s poruchami učení a chování. Projekt reaguje na aktuální přibývání počtu žáků s těmito poruchami, a proto je nutné podpořit a připravit pedagogy v zavádění inkluzivních podmínek. Cílem projektu je seznámit a zvýšit kompetence pedagogických pracovníků středních škol pomocí vzdělávacích modulů. První modul je zaměřen na problematiku žáků s poruchami učení a chování. Druhý modul je zaměřený na konkrétní problémy učitelů, které budou řešeny pomocí Balintovských skupin.

Informace o příjemci

Název příjemce: TEACH TEAM s.r.o.
IČO subjektu: 27264378
Webová adresa: http://www.teachteam.cz/

Publikované produkty

123movies