Detail projektu

Název projektu: Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0080
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Partnerství a sítě
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 9. listopadu 2009 do 29. června 2012
Celková alokovaná částka: 17 012 236,80 Kč
Popis:

Cíle CELOUNIVERZITNÍHO projektu UTB ve Zlíně byly následující:

  • Vytvoření komunikační strategie jako metodiky pro efektivní komunikaci mezi akademickým, veřejným a aplikačním sektorem;
  • Vytvoření Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace na UTB ve Zlíně pro centralizaci informací všech fakult a součástí UTB ve Zlíně s cílem poskytovat informace aplikační sféře;
  • Vytvoření systému monitorování a analyzování potenciálu a představ o spolupráci aplikační sféry;
  • Vytvoření portálu spolupráce s cílem zveřejňovat informace a výstupy centra spolupráce;
  • Vytvoření vzdělávacích materiálů v podobě metodik a následná realizace workshopů a seminářů pro akademické a ostatní pracovníky UTB, pedagogické i nepedagogické pracovníky VOŠ, studenty VŠ a VOŠ;
  • Organizace diskusních panelů.

Naplněním výše uvedených cílů bylo vytvořit komunikační platformu a systém spolupráce akademického, veřejného a aplikačního sektoru.

Projekt byl realizován se 4 partnery.

Klíčová aktivita 01: Díky implementaci Komunikační strategie do praxe byla po celou dobu realizace udržována spolupráce s aplikačním sektorem. Důraz byl kladen na rozvíjení komunikace s absolventy prostřednictvím aktualizovaného webového portálu a elektronického zpravodaje. V rámci zefektivnění komunikace s absolventy a aktualizace kontaktů na zástupce aplikačního sektoru byl uskutečněn kvalitativní průzkum týkající se zaměstnání absolventů Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Případová studie Pracovní stáže studentů ve firmách se stala východiskem pro efektivní komunikaci s firmami i studenty a pro pokračování v realizaci soutěže Talent marketingových komunikací, prostřednictvím níž jsou studentům praxe a stáže umožňovány. Komunikační i organizační aktivity byly zabezpečeny díky finanční podpoře ze strany Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Klíčová aktivita 02: Centrum spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace zůstalo v činnosti a jeho výstupy jsou k dispozici jak veřejnosti, tak i podnikatelskému sektoru. Bylo zajištěno udržení komunikace s cílovými skupinami, zejména s firmami, prostřednictvím interním zpravodajů. Udržením Centra spolupráce byla zabezpečena centralizace dat, kontaktů a také aktuální reakce na požadavky firem, partnerů, studentů i veřejnosti.

Klíčová aktivita 03: Internetový portál spolupráce je v rámci udržitelnosti pravidelně aktualizován s cílem informovat veřejnost i podnikatelskou sféru o relevantních aktivitách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a partnerů projektu. Dále byl internetový portál spolupráce využit pro informování o činnosti Centra spolupráce, o Talentu marketingových komunikací, o aktuálních workshopech, soutěžích, možnostech spolupráce s Univerzitou či o nabídkách pro podnikatele.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IČO subjektu: 70883521

Partneři projektu

Název partnera: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
IČO subjektu: 00566411
Název partnera: Technologické inovační centrum s.r.o.
IČO subjektu: 26963574
Název partnera: Zlínský kraj
IČO subjektu: 70891320
Název partnera: Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
IČO subjektu: 71185631

Publikované produkty