Detail projektu

Název projektu: Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0036
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2009 do 31. srpna 2010
Celková alokovaná částka: 2 400 097,58 Kč
Webová stránka: http://www.skoly.unas.cz
Popis:

Realizace Individuálních výchovně vzdělávacích a zdravotně rehabilitačních plánů žáků. Realizované terapie: FIE, grafomotorika, alternativní způsoby výuky žáků s těžkým mentální postižením, metoda dobrého startu, dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, synergická reflexní terapie, bazální stimulace, kognitivní a behaviorální chování, zvládání problémového chování.

Informace o příjemci

Název příjemce: Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.
IČO subjektu: 25373790
Webová adresa: http://www.skoly.unas.cz

Publikované produkty