Detail projektu

Název projektu: Jiranet - informačně výukový server pro žáky s přístupem i mimo vyučování
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0061
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 23. listopadu 2009 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 375 775,20 Kč
Popis:

V rámci projektu JIRANET, který vychází z potřeby zvyšování kvality ve vzdělávání bude vytvořen informačně výukový server pro žáky 2.stupně, jako cvičný nástroj k přípravě žáků na práci s informacemi na internetu. Server bude obsahovat informace, které budou systematicky sestaveny do čtyř sekcí. Jako základní prostředí bude použito prostředí Moodle. Server bude pro žáky tvořit mezistupeň k užívání obecně provozovaných serverů.

Server bude přístupný žákům ve výuce k získávání informací o probíraném učivu a mimo vyučování k získávání informací pro domácí přípravu. Přístup na server bude umožněn i žákům jiných škol, což umožní využít kapacitu serveru. Obsah serveru naplní učitelé podle jednotné metodiky, která bude v rámci projektu vyvinuta. Současně učitelé v průběhu projektu zpracují sadu výukových modulů, které budou od žáků vyžadovat aktivní práci s cvičným serverem a do ŠVP tak budou implementovány nové kreativní formy výuky. Moduly budou ověřeny v přímé výuce.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47655607

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 48004219
Název partnera: Základní škola Bohumín - Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029138

Publikované produkty

123movies