Detail projektu

Název projektu: Spojení potřeb trhu práce s volbou povolání žáků naší školy
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0073
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 006 050,80 Kč
Popis:

Cílem projektu je propojit požadavky trhu práce s volbou povolání žáků naší školy, zaměřit se na rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšit jejich motivaci ke studiu technických oborů. Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně, kterým chceme poskytnout co největší množství informací o možnostech jejich uplatnění na trhu práce, zejména v technických oborech, které nejsou žáky příliš vyhledávané, nicméně na trhu práce právě nejvíce žádané.

Realizací projektu dojde:

  • 1, k inovaci stávajícího předmětu volba povolání o INFOCENTRUM, zpracování koncepce pro práci v infocentru,
  • 2, k využití nově vybudovaného infocentra žáky II. stupně školy,
  • 3, budou zrealizovány EXKURZE do výrobních podniků,
  • 4, završením všech aktivit budou VÝSTUPNÍ POBYTY, kde budou žáci prezentovat svou práci z předešlých aktivit.

Realizátorem aktivit projektu budou zaměstnanci školy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
IČO subjektu: 49562291

Publikované produkty