Detail projektu

Název projektu: Za školou
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.22/01.0001
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2012 do 30. března 2015
Celková alokovaná částka: 5 859 057,92 Kč
Webová stránka: http://www.za-skolou.cz
Popis:

Realizace projektu byla rozdělena do několika částí, které na sebe navazovaly nebo probíhaly souběžně. V první fázi realizace byly lektorským týmem zpracovány materiály pro prezentování vybraných technologií na partnerských ZŠ. V rámci aktivity bylo upuštěno od původně plánovaných souborů *.ppt prezentací, které byly nahrazeny krátkými videi. Zároveň lektoři pro CS připravovali populárně naučná skripta "Světem strojírenských technologií". V další fázi realizace probíhaly na jednotlivých partnerských ZŠ projektové dny, kde byla promítána výše uvedená videa doplněná o výklad lektorů spojený s ukázkami reálných předmětů, které žáky obklopují v běžném životě. Projektové dny na partnerských ZŠ byly realizovány v letech 2012, 2013 v období říjen - listopad a v omezeném rozsahu ještě v roce 2014. Důvodem byla strategie, aby všichni žáci, kteří se zúčastnili projektového dne na ZŠ, měli následně možnost zúčastnit se projektového dne v laboratořích TUL.

Od ledna 2013 začala být realizována hlavní aktivita projektu, kterou byly projektové dny v laboratořích TUL. Smyslem aktivity bylo motivovat cílovou skupinu k zájmu o technickou oblast prostřednictvím "vlastní výroby drobných upomínkových předmětů" v rámci jednotlivých strojírenských technologií (obrábění, montáž, slévání, svařování, zpracování plastů a tváření kovů). Žáci při projektovém dni prošli 8 stanovišti: zpracování plastů - technologie vyfukování, zpracování plastů - technologie vstřikování, mikroskopie, tváření kovů, montáž kovových a plastových součástí, svařování, slévání, obrábění kovů. Za účast získali žáci na závěr projektového dne diplom a skripta. Při realizaci projektu bylo celkem podpořeno 1419 žáků 4. a 5. ročníků partnerských ZŠ.

Na závěr projektu byla lektory natočena a sestříhána obsáhlejší videa se zaměřením na jednotlivé technologie popsané ve skriptech. Populárně-naučné DVD s videi a skripta tak vytvořila hlavní výstup projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885
Webová adresa: http://www.tul.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64040364
Název partnera: Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64040402
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace
IČO subjektu: 65635612
Název partnera: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
IČO subjektu: 65642376
Název partnera: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70695121
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70982597
Název partnera: Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70983003
Název partnera: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72741554
Název partnera: Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72743131
Název partnera: Základní škola, Mírová pod Kozákovem, okr. Semily
IČO subjektu: 72743174
Název partnera: Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72743212
Název partnera: Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres Liberec, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72743603
Název partnera: Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72743964
Název partnera: Základní škola T.G.Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec,příspěvková organizace
IČO subjektu: 72744243

Publikované produkty