Detail projektu

Název projektu: Interaktivní výuka = aktivní žák
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1485
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 2. února 2011 do 1. srpna 2013
Celková alokovaná částka: 1 012 576,00 Kč
Webová stránka: http://www.skolasedliste.wbs.cz/
Popis:

Projekt EU peníze školám byl zaměřen na zkvalitnění výuky v základním školství. Projekt: Interaktivní výuka = aktivní žák byl zaměřen na vytváření podmínek pro interaktivní výuku ve škole, na modernizaci výuky, na interakci učitel žák. Na aktivní přístup žáků k výuce. Cílem projektu bylo vybavit žáky a učitele dovednostmi v oblasti práce s moderní ICT technikou, dosáhnout větší interakce učitel - žák, modernizovat výuku. Příjemce si vybral šablony z oblasti jazykového vzdělávání II/2, II/4. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - šablona III/2, všechny učitelky v rámci šablony III/3 absolvovaly školení pro využití digitálních technologií, naučily se připravovat DUMy. Šablona V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd byla zvolena pro zvýšení kvality výuky a rozvoj přírodovědné gramotnosti. Vzdělávací materiály byly ověřeny ve výuce. Projekt byl realizován v období 3.1.2011 - 2.7.2013, cíle projektu byly splněny. Celkem bylo vytvořeno 504 vzdělávacích materiálů, které budou nadále využívány ve výuce. Materiály budou dostupné na webové adrese školy http://www.skolasedliste.wbs.cz a mohou být používány na jiných základních školách. Do projektu bylo zapojeno 178 žáků a celý pedagogický sbor. Pedagogičtí pracovníci se naučili pracovat jiným stylem, naučili se vytvářet výukové materiály, využívat techniku v procesu vzdělávání. Podařilo se přejít z klasické výuky k výuce využívající interaktivní techniku. Žáci se aktivně zapojili do výuky, naučili se zacházet s interaktivní technikou a moderní výuku si oblíbili. Projekt naplnil očekáváné cíle.

Informace o příjemci

Název příjemce: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
IČO subjektu: 61963607
Webová adresa: http://www.skolasedliste.wbs.cz/

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Slavné osoby fyziky a chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, chemie, Člověk a příroda
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika VI.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka a přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Zeměpis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda