Detail projektu

Název projektu: HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/26.0059
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 26. března 2012 do 15. září 2014
Celková alokovaná částka: 11 369 562,00 Kč
Webová stránka: http://www.objevuj.eu
Popis:

Smyslem projektu ?HEUREKA! Aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech? bylo pomoci pedagogům inovovat výuku přírodovědných předmětů, zatraktivnit je a zavést do výuky pedagogické postupy založené na badatelsky orientovaných metodách. Cílovou skupinou projektu byli žáci 2. stupně základních škol a žáci víceletých gymnázií v celé ČR (mimo hl. města Prahy) doplňkově také pracovníci škol (pedagogové). Metodicky projekt pracoval s metodami badatelsky orientovaného vyučování a kritického myšlení, byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy a využití metod pedagogického konstruktivismu. Projekt si kladl za cíl, především poskytnout pedagogům výukové materiály pro doplnění a zatraktivnění výuky, zavést motivační metody s důrazem na badatelské a kritické myšlení, seznámit žáky s aktuálními vědeckými problémy a motivovat je pro studium přírodovědných oborů.

Do projektu bylo zapojeno 8 partnerských škol (Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Gymnázium Rýmařov, Základní škola a mateřská škola Palkovice, Základní škola Blansko, Základní škola a mateřská škola Hoštka, Gymnázium Šternberk, Základní škola Ostrava ? Poruba, Základní škola Vsetín), na kterých probíhala pilotáž výukových materiálů vytvořených během řešení projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: NÁRODNÍ MUZEUM
IČO subjektu: 00023272
Webová adresa: http://www.nm.cz

Partneři projektu

Název partnera: Univerzita Karlova v Praze
IČO subjektu: 00216208
Název partnera: Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00601331
Název partnera: Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
IČO subjektu: 00601764
Název partnera: Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.
IČO subjektu: 25631659
Název partnera: Základní škola Blansko, Erbenova 13
IČO subjektu: 49464191
Název partnera: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
IČO subjektu: 49518925
Název partnera: Základní škola Vsetín, Sychrov 97
IČO subjektu: 60990465
Název partnera: Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628329
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72742496
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75026864

Publikované produkty