Detail projektu

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy Šumperk, Šumavská 21
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.45/02.0065
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 1 451 080,16 Kč
Webová stránka: http://www.6zs.cz/?q=node/981
Popis:

Realizace projektu probíhala od 1.8.2013 do 31.12.2014. Pro zajištění aktivit projektu byla zrealizována tři výběrová řízení - na dodavatele vzdělávání, techniky a naprogramování e-learningu. Hladký průběh všech aktivit zajistil tříčlenný realizační tým, který během projektu řídil jak věcnou, tak finanční stránku, zajišťoval intenzivní komunikaci s našimi pedagogy jako účastníky vzdělávání i odpovědnými osobami dodavatelů. Pravidelně byla kontrolována kvalita a řádnost poskytovaných služeb, sledováno finanční čerpání a soulad s rozpočtem, zjišťovány a operativně řešeny problémy na straně dodavatelů i účastníků. Flexibilně byl plánován harmonogram seminářů a průběžně se stanovovali priority v oblasti zaměření vzdělávání. Metodika a obsah vytvářených e-learningových kurzů byly zajištěny interně odbornou osobou v realizačním týmu. Předložení žádosti o akreditaci MŠMT proběhlo ve dvou fázích. E-learningové kurzy byly doplněny o průběžné ověřování znalostí a závěrečné ověření získaných znalostí lektorem a následně získaly akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Oproti plánovaným 30 učitelům se do vzdělávání během projektu nakonec zapojilo 40 pedagogů. Důvodem většího zájmu byla spokojenost účastníků se školeními a sebevzděláváním, která se stala motivací pro původně nerozhodnuté kolegy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Šumperk, Šumavská 21
IČO subjektu: 00852287
Webová adresa: http://www.6zs.cz/

Publikované produkty