Detail projektu

Název projektu: Ještě blíže ke kvalitě
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.44/02.0003
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 1 905 959,60 Kč
Webová stránka: http://www.zsvolgogradska.8u.cz
Popis:

Cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj pedagogů školy, zkvalitnit výuku a přípravu na ni. Klíčové aktivity byly zaměřeny na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech:

  • využívání moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků,
  • peer learningu (kolegiální podpory),
  • využívání ICT ve výuce,
  • jazykového vzdělávání.

Realizace projektu proběhla během 19 měsíců v řádném termínu od 1.6.2013 do 31.12.2014. Do realizace projektu se zapojilo oproti původně plánovaným čtyřiceti 45 pracovníků pedagogického a výchovného sboru školy. Důvodem většího zájmu byla spokojenost účastníků se školeními a sebevzděláváním, která se stala motivací pro původně nerozhodnuté kolegy. Plánované monitorovací indikátory tak byly překročeny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70978328
Webová adresa: http://www.zsvolgogradska.8u.cz/