Detail projektu

Název projektu: Sportuji tedy jsem aneb sportem ke zdraví a proti závislostem
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/02.0069
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 1 775 151,72 Kč
Popis:

V 1. monitorovacím období byla metodikům přidělena oblast inovovaného předmětu tělesná výchova. Pro výběrové řízení vypracovali specifikaci vybavení a zařízení, vyhledali firmy, kterým bylo zasláno VŘ. Byla stanovena koncepce jednotlivých metodik.

Ve 2. monitorovacím období bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se nepřihlásili žádní zájemci, z toho důvodu bylo zrušeno. Oslovená firma Insportline dodala sportovní vybavení pro interiér.

Bylo vytvořeno 40 metodických listů v pracovní verzi, začalo ověřování jednotlivých metodik.

Metodiky byl vytvořen Program pro zdraví. Děti absolvovaly besedy s Policií ČR, s organizací Bílý nosorožec, Renankon a MUDr. Andělovou, lekce canisterapie a rehabilitační a relaxační cvičení.

Pedagogičtí pracovníci absolvovali dva vzdělávací kurzy.

Ve 3. MO pokračovalo ověřování metodik. Probíhaly besedy pro žáky, absolvovali bruslení, plavání a turistické výlety. Fa Insportline dodala venkovní vybavení. Uskutečnil se další seminář pro pedagogické pracovníky.

Ve 4. monitorovacím období byly do metodických materiálů zapracovány změny, které vyvstaly v průběhu ověřování.

Děti absolvovaly další turistické výlety, zúčastnily se projektového dne Sportovec školy.

Uskutečnily se 2 semináře pro pedagogické pracovníky.

V 5. monitorovacím období žáci splnili Program pro zdraví, pokračovalo plavání, bruslení a besedy pro žáky.

Pedagogičtí pracovníci absolvovali 2 odborné semináře.

Na závěr projektu se uskutečnil projektový den a projektová konference.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628183
Webová adresa: http://www.zsckalovova.kyklop.cz

Publikované produkty