Detail projektu

Název projektu: Technika je zábava
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Karlovarský kraj
Doba realizace: od 3. prosince 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 2 837 215,32 Kč
Popis:

Hlavní myšlenkou projektu bylo zvýšit povědomí žáků základních škol o výuce technických oborů, jejich náročnosti a obsahu. S nimi se žáci 8. a 9. tříd základních škol seznamovali prostřednictvím tvůrčích aktivit projektu realizovaných na Střední průmyslové škole v Ostrově a také denní praxi technických oborů přímo v provozu průmyslových podniků.

Aktivitami realizovanými v budově Průmyslové školy v Ostrově zdárně prošlo během dvou let projektu více jak 1600 žáků. O úspěšnosti těchto aktivit (Den s technikou a Projektové dny) svědčí rostoucí zájem žáků o účast v projektu, který nemohl být nakonec ani uspokojen. O tom, že si účastníci činností na SPŠ odnesli praktické znalosti a zkušenosti zase vypovídají výsledky dotazníků z každé klíčové aktivity (70 až 82% úspěšnosti).

Exkurzí se za dobu realizace projektu zúčastnilo více jak 800 žáků partnerských základních škol. Žáci během exkurzí vyplňovali se zájmem různé naše dotazníky. To, že dokonce vypracovávali i dobrovolné úkoly, ukazuje, že exkurze žáky zaujaly a bezpochyby prohloubily znalosti žáků o daných oborech. Tato klíčová aktivita v mnohém přispěla k odpovědnější a realističtější volbě střední školy.

Ze sebraných dat v průběhu projektu plyne, že před účastí na projektu by směřovalo na STR a ELE 16% přihlášek a po poslední aktivitě v daném roce již 22%. Ještě zajímavější je číslo, které vyjadřuje počet skutečných přihlášek deváťáků v roce 2013/14 na tyto obory. Z našich údajů vyplývá, že to bylo 22,4%. Bohužel můžeme porovnat tento údaj jen s rokem 2012/13, kdy to bylo 19,1%.

Celkově můžeme konstatovat zvýšený zájem o studium technických oborů, což je jednoznačně naplněním našeho cíle.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední průmyslová škola Ostrov
IČO subjektu: 70845425
Webová adresa: http://www.spsostrov.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00872296
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary
IČO subjektu: 47701617
Název partnera: Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
IČO subjektu: 49751751
Název partnera: Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary
IČO subjektu: 49753347
Název partnera: Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary
IČO subjektu: 49753363
Název partnera: Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary
IČO subjektu: 49753371
Název partnera: Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace
IČO subjektu: 49753754
Název partnera: Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov
IČO subjektu: 60610221
Název partnera: Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov
IČO subjektu: 60610247
Název partnera: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace
IČO subjektu: 60611049
Název partnera: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace
IČO subjektu: 60611057
Název partnera: Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 69978883
Název partnera: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace
IČO subjektu: 69979359
Název partnera: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933758
Název partnera: Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933766
Název partnera: Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 příspěvková organizace
IČO subjektu: 70933782
Název partnera: 3.základní škola Cheb, Malé náměstí 3
IČO subjektu: 70987165
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary
IČO subjektu: 70989290
Název partnera: Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
IČO subjektu: 73740420
Název partnera: Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov
IČO subjektu: 75005476

Publikované produkty

123movies