Detail projektu

Název projektu: Technika nás baví
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0020
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 12 947 860,96 Kč
Webová stránka: http://www.povolaniprozivot.cz/
Popis:

Projekt"Technika nás baví" reagoval na přetrvávající problém a predikci vývoje na trhu práce v MS kraji. Problémem je malý zájem o práci v technických profesích zejména v elektrotechnice a stavebnictví. Cílem projektu bylo motivovat žáky 6.-9. ročníku ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů poptávaných na trhu práce v MS kraji a přesvědčit žáky i učitele ZŠ o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Sekundárním cílem bylo také zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických a stavebních oborech na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Nezbytnou součástí projektu musel být také rozvoj spolupráce se SŠ a podnikovou sférou v MS kraji. Naplnění všech cílů projektu bylo dosaženo realizací odborných workshopů a projektových dnů zaměřených na rozvoj manuální zručnosti žáků ZŠ,odborných exkurzí v podnicích a SŠ, odborných soutěží,provozem webportálu, vyvinutím metodik pro pracovní vyučování, jejich ověřením a vybavením dílen na 2 partnerských ZŠ. Projekt přispěl k obohacení žáků, a doplňkově také učitelů a vých. poradců ze ZŠ, o nové poznatky a informace o práci a současných trendech v elektrotechnických a stavebních oborech a rovněž umožnil také vytvoření vazeb s regionálními podniky (kde se mohli jak žáci tak učitelé účastnit exkurzí v regionálních podnicích kraje a poznat aktuální vývoj a vývojové trendy ve výrobě). Na zákl. zpětných reakcí přispěl projekt ke zlepšení vztahu k nepopulárním předmětům (např. fyz., mat.), jejichž dobré ovládání představuje základní kámen pro studium technických oborů. Projekt reagoval na disbalanci na trhu práce, a to na potíže s náborem pracovních sil v elektrotechnických a stavebních oborech. Propojení ZŠ s průmyslovou sférou mělo pozitivní vliv na propojení školní výuky s praxi. Projekt umožnil žákům mj. vidět/zjistit, že elektrotechnické a stavební obory mají svou prestiž, důležitost, historii a budoucnost; vyzkoušet si osobní zkušenost s reálným prostředím, ve kterém může najít po studiu uplatnění; apod.

Informace o příjemci

Název příjemce: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
IČO subjektu: 47673168
Webová adresa: http://www.arr.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00602132
Název partnera: Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
IČO subjektu: 68157860
Název partnera: Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70938857

Publikované produkty