Detail projektu

Název projektu: Zkvalitnění výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/02.0044
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 2 696 690,82 Kč
Popis:

Hodnocení manažera projektu Mgr. Dagmar Mazákové

Projekt "Zkvalitnění výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami", který škola realizovala, byl zahájen v červnu 2013 a ukončen v prosinci 2014. Slavností ukončení realizace projektu proběhlo dne 22. listopadu 2014 závěrečnou konferencí v centru Parník v Ostravě. Na konferenci jsme zhodnotili, co projekt přinesl nejen zaměstnancům školy, ale hlavně, jaké závěry a zkušenosti vyplynuly z ověřování projektu v praxi. Na konferenci hovořili zástupci rodičů našich žáků o tom, jak oni, jako zákonní zástupci, vnímají naše aktivity, které vychází z realizovaného projektu.

Já, jako manažer projektu mám velmi dobrý pocit z realizace a to, jak v rovině odborné, tak v rovině lidské. Myslím, že odborný posun nastal u všech zaměstnanců školy. Absolvovali jsme skvělé odborné semináře, vypracovali metodiky, individuální plány, realizovali interní školení, vytvořili metodiky a ověřovali vše v praxi se žáky školy. Toto vše nás určitě odborně obohatilo a posunulo. Rovinu lidskou, tu vnímám ve sblížení a utužení mezilidských vztahů mezi kolegy, které už tak jsou v naší škole na dost nadstandardní úrovni, ale v zážitkových seminářích se ještě více utužily, za což jsem velmi vděčná.

Pracujeme v pomáhající profesi a zde je velmi nutná nejen empatie, ale i profesionální přístup a odbornost. Z tohoto důvodu je důležité se neustále vzdělávat a tento projekt nám to všem umožnil, a to v obou rovinách, o kterých jsem psala.

Jsem ráda, že z projektu měli užitek nejen zaměstnanci školy, ale i naši žáci a ve finále i jejich rodiče.

Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli a odvedli kus profesionální a lidské práce, který tento projekt vyžadoval.

Informace o příjemci

Název příjemce: Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.
IČO subjektu: 25373790
Webová adresa: http://www.unas.skoly.cz

Publikované produkty