Detail projektu

Název projektu: Věda a technika klíč k budoucnosti
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0007
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2012 do 31. října 2014
Celková alokovaná částka: 3 785 640,93 Kč
Webová stránka: http://www.zshorymirova.cz/index.php?option=com_content&view
Popis:

Cílem tohoto projektu byla podpora přírodovědného vzdělávání v tématu Člověk a příroda v oblastech fyzikální, chemické a biologické a také podpora tech. vzdělávání a praktické výuky v tématu Člověk a svět práce. V rámci projektu jsme se zaměřili na zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a dosažení změny jejich postojů k tech. oborům. V průběhu projektu byly realizovány různé aktivity, které byly včleněny do osmi KA. Realizace KA 01 spočívala ve vytváření a ověření inovativní výukových materiálů, příruček a pomůcek pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie. Výstupem této aktivity jsou 3 sady výuk. materiálů pro jednotlivé předměty. Tyto sady obsahují PL, prezentace, testy, náměty na lab. práce a pokusy. V rámci KA 02 byly vytvořeny inovat. výuk. materiály, příručky a pomůcky pro výuku prac. činností. Sada materiálů obsahuje PL, náměty na činnosti, výuk. prezentace a testy. Dalším výstupem této aktivity jsou výrobky vytvořené žáky. Pravidelně byly pořádány tech. soutěže. Nově byla vybudována dřevodílna, která byla vybavena 14 žák. hoblicemi, skříněmi, stol. vrtačkou, svěrákem, kotouč. pilou a dalším nářadím. V rámci KA 03 byly podpořeny povinně vol. předměty biologická, chemická a fyzikální praktika. Byly vytvořeny 3 sady materiálů (PL, prac. návody). V rámci a KA 04 byly podpořeny povinně vol. předměty technické činnosti a technické kreslení. Byly vytvořeny 2 sady materiálů (PL, prac. návody a postupy doplněné nákresy). KA 05 vedla ke zvýšení zájmu o přírodovědné obory formou přírodovědných workshopů a expedic a fyzikálních workshopů a exkurzí. Žáci zpracovali z poznatků prezentace a PL. KA 06 směřovala k rozvoji manuálních zručností žáků formou prac. workshopů, exkurzí zaměřených na seznámení žáků s historií vývoje techniky v regionu a využití polytech. stavebnic ve výuce. V průběhu KA 07 žáci navštívili střed. školy tech. a přírodověd. zaměření. Výsledkem KA 08 byly exkurze ve výrob. provozech firem. Navázané spolupráce přispívají k vhodné volbě budoucího povolání.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70944628
Webová adresa: http://www.zshorymirova.cz

Publikované produkty