Detail projektu

Název projektu: Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0257
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. října 2010 do 30. září 2013
Celková alokovaná částka: 6 979 754,61 Kč
Webová stránka: http://inovace.upol.cz/
Popis:

Řešený projekt byl realizován ve tříletém období Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem řešeného projektu bylo prostřednictvím modernizace a optimalizace propedeutických disciplín zvýšit kvalitu vysokoškolské přípravy studentů studijních oborů se speciální pedagogikou, jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
IČO subjektu: 00844071
Název partnera: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a
IČO subjektu: 60338911
Název partnera: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
IČO subjektu: 64627233

Publikované produkty