Detail projektu

Název projektu: Učíme se společně
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0027
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 7 994 750,32 Kč
Popis:

V rámci realizace projektu byl vytvořen, ověřen a realizován Komplexní program inkluzivního vzdělávání, který se stal součástí školního vzdělávacího programu Škola pro život. Obsahuje škálu vzdělávacích, poradenských a zájmových aktivit, které jsou zaměřeny na zlepšení školní úspěšnosti žáků všech podporovaných skupin. Část aktivit je také zaměřena na spolupráci s rodinou. K úspěšné realizaci přispělo nové vybavení, např. učebna a pracovna speciálního pedagoga, digitální hnízda ve třídách, kompenzační pomůcky a pomůcky pro výuku. Byly vytvořeny nové vzdělávací materiály, materiály pro zlepšení čtenářské gramotnosti diferencované podle náročnosti. Diferencované podmínky pro vzdělávání různých skupin žáků umožnily jejich optimální rozvoj. Speciální pedagog, asistenti pedagoga, metodik pro čtenářskou gramotnost a v neposlední řadě pedagogičtí pracovníci společně realizovali záměry projektu. Úspěšnost realizace projektu byla také podpořena vzděláváním v oblasti inkluzivního vzdělávání a příklady dobré praxe z jiných škol.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70978310
Webová adresa: http://www.zsprovaznicka.cz

Publikované produkty