Detail projektu

Název projektu: Řemesla nás baví
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/02.0012
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2013 do 30. listopadu 2014
Celková alokovaná částka: 3 584 486,00 Kč
Webová stránka: http://www.povolaniprozivot.cz
Popis:

Projekt reagoval na dlouhodobý problém trhu práce v MSK - nezájem o práci v řemeslných profesích. Partnerem projektu (nefin.) byla ZŠ Raškovice, projektu se zúčastnili žáci 7 ZŠ z malých obcí MSK. Cíl projektu bylo dle plánu projektu dosaženo následujícími aktivitami:

  • 1. Putování za řemesly v MSK zahrnovalo jednak exkurze do podniků/dílen, kde si žáci po odborném výkladu vyzkoušeli foukání skla, výrobu keramických předmětů, nebo svíček. Během návštěv SŠ s výukou řemeslných oborů se seznámili s jednotlivými řemesly, nástroji, nářadím. Součástí této KA bylo virtuální putování za řemesly, t.j. vytvoření flashové prezentace na www.povolaniprozivot.cz, kde je popis 10 řemeslných oborů (ke stažení v pdf).
  • 2. Tvůrčí dílny (TD) - bylo realizováno sedm 3-denních pobytů, tzv. Tvůrčích dílen, na kterých žáci v rámci tří řemeslných programů opracovávali dřevo, pracovali s kovem, vyráběli košíky z papíru, šperky a drátkovali keramické hrníčky. V rámci TD bylo využito zkušeností partnera - jeho pedagogové na prvních dílnách prováděli šetření (dotazováním a pozorováním), zda jsou plněny výukové cíle. V rámci této KA byly připraveny metodické a výukové materiály, nakoupen materiál a nářadí, zajištěno ubytovací/stravovací zařízení pro pobyty dětí, zajištěni lektoři.
  • 3. A) Řemeslná soutěž - během období leden 2014 - červen 2014 byla zorganizována řemeslná soutěž, které se zúčastnilo 14 žákovských týmů. Děti měly vyrobit dle připravené inspirativní příručky a podmínek soutěže model Pokoje snů. Materiál jim byl dán k dispozici, mohli použít i svůj drobný materiál dle fantazie. Během výroby modelů absolvovali kontrolu - tzv. metodickou dohlídku. Soutěž vyvrcholila vyhlášením vítězů.
  • B) Jarmark řemesel - dne 3.6.2014 proběhla v prostorách nefinančního partnera jednodenní akce, během které děti u osmi stánků viděly řemeslnou tvorbu, u většiny stánků si mohly samy práci vyzkoušet a výrobky si odvézt domů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
IČO subjektu: 47673168
Webová adresa: http://www.arr.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a mateřská škola Raškovice
IČO subjektu: 60045990

Publikované produkty