Detail projektu

Název projektu: My to společně zvládneme
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/02.0024
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 3 382 355,45 Kč
Webová stránka: http://www.zsukrajinska.cz/
Popis:

Náš projekt byl zaměřen na podporu integrace žáků s dg. PAS do běžné výuky. Toto jsme prováděli několika klíčovými aktivitami. Jako první jsme se zaměřili na vytvoření 4 metodik pro vzdělávací oblast člověk a svět práce. Na začátku jsme vytvořili nové pracovní prostředí (cvičná kuchyň s prostorem pro rukodělné činnosti), ve kterém se začaly připravovat odborné metodiky zaměřené na rukodělné činnosti, keramiku, pěstitelství a přípravu pokrmů a také docházelo k jejich ověřování. Výstupem byly 4 metodiky se 100 pracovními listy s přesným postupem a návodem, jak v dané činnosti pracovat.

V další části jsme se věnovali intenzivnímu proškolení 8 pedagogických pracovníků v nácviku sociálních dovedností. Lektoři připravili Školní metodickou příručku nácviku sociálních dovedností, se kterou pedagogové neustále pracovali. Po proškolení 8 pedagogů začalo pracovat pod dohledem lektorů na samotných nácvicích sociálních dovedností.

Ve třetí části jsme se věnovali rozvoji ICT dovedností žáků s dg. PAS tím, že jsme vytvořili sborník se 3 metodickými materiály pro práci na tabletech.

Tyto metodické materiály obsahují 90 digitálních učebních materiálů vytvořených v programu SMART Notebook. Materiály byly vytvořeny pro vzdělávací oblasti matematika, český jazyk a člověk a jeho svět, které jsou rozděleny dle ročníků.

V polovině realizace projektu bylo proškoleno 5 pedagogických pracovníků v "Programu instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina" neboli metodou FIE. Po návratu z tohoto školení pedagogové začali dovednosti získané na tomto školení používat jak v práci s dětmi s dg. PAS, tak v reedukační péči a některé poznatky využili i v běžné výuce.

V průběhu celého projektu probíhala psychologická podpora a posílení rodičů dětí s dg. PAS. Tato podpora byla realizovaná prostřednictvím externího psychologa a probíhala ve dvou rovinách. V první rovině se jednalo o skupinovou práci rodičů a ve druhé o individuální práci s konkrétní rodinou a konkrétními situacemi.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64627896
Webová adresa: http://www.zsukrajinska.cz

Publikované produkty