Detail projektu

Název projektu: S moderními jazyky k úspěšnému studiu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/02.0102
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 903 216,20 Kč
Popis:

Celý projekt naplnil své cíle a měl významné kladné dopady do výuky. V rámci KA 1 vznikly nové výukové materiály a metodiky pro výuku JČ, které byly v rámci KA 2 ověřeny a zařazeny do pravidelné výuky. V rámci KA 3 došlo k inovaci výuky volitelného předmětu AJ. Klíčový dopad měla také realizace KA 4, kde pedagogové získali klíčové znalosti a dovednosti v oblasti akvizičních metod a využití ICT ve výuce.

V rámci projektu byly naplněny také veškeré monitorovací indikátory, splněna publicita projektu a celkově projekt napomohl dalšímu rozvoji ZŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola T.G. Masaryka Krmelín, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70992941
Webová adresa: http://www.zskrmelin.cz

Publikované produkty