Detail projektu

Název projektu: Takhle nás to bude mnohem víc bavit!
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/02.0008
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Pardubický kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 4 090 389,88 Kč
Popis:

Do vzdělávacího procesu bylo zavedeno využití moderních technologií (např. interaktivní tabule k výuce hudební nauky, zpracování digitální fotografie, práce s hlínou, arteterapie, notový zápis v notačním systému Finale 2012). Pedagogové školy byli proškoleni specialisty v příslušných oborech (např. práce se SW Finale 2012, Ear Master, Midimaster Rhytmus Trainer, Midimaster Score Trainer, zpracování digitální fotografie, tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli), aby mohli kvalitně vzdělávat studenty školy a využívat pořízené technické i nástrojové vybavení. Pedagogové tvořili výukové materiály, které ověřili ve výuce. Důraz při řešení projektu byl kladen na kolektivní aktivity, včetně interpretačních kurzů, soustředění, dílen a workshopů. Žáci školy tak měli možnost hrát v nesčetných souborech (např. smyčcový, dechový či kytarový orchestr, pěvecký sbor, čtyřruční popř. hra na dva klavíry, dílny pro výtvarný obor drátkování, suchý pastel, arteterapie, soustředění pro smyčcový, dechový orchestr a pěvecký sbor, návštěva výchovných koncertů ve Filharmonii Hradec Králové, či návštěvu studentského operního představení). Hlavní důraz byl kladen na soustředění, workshopy a interpretační kurzy, kde se žáci mohli setkat s vynikajícími interprety a pedagogy. Realizační tým vyhodnotil projekt za velmi úspěšný. O účelnosti projektu svědčí jak výsledky žáků na poli soutěží, studijní výsledky, ale i zvýšení zájmu o studium na škole

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní umělecká škola Karla Malicha
IČO subjektu: 48159760
Webová adresa: http://www.zusholice.cz

Publikované produkty

123movies