Detail projektu

Název projektu: Média do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/02.0144
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 2 725 247,76 Kč
Webová stránka: http://www.mediadoskol.cz
Popis:

Projekt Média do škol se zabýval metodickou a technickou podporou využití moderních technologií při posilování zájmu dětí o dění v jejich bezprostředním okolí a podpoře komunitní funkce škol a středisek volného času. Celkem jeho aktivitami prošlo téměř šest set dětí z Hukvald, Sedlišť, Řepišť, Vítkova a Frenštátu p.R. Jednalo se o aktivity projektové dny U nás, během kterých děti s pomocí kamery, GPS navigace i tabletů poznávaly svou obec a setkávaly se se seniory, projektové dny Tablety do tříd, ve kterých děti i pedagogové prozkoumávali možnosti využití tabletu ve výuce a aktivitu Multimediální dětské redakce, v jejímž rámci prošlo okolo sedmdesáti dětí téměř více než rok a půl dlouhou sérií workshopů s odbornými lektory. Během nich se učily psát, fotografovat, natáčet a stříhat, vytvořit časopis, rozhlasovou zprávu, audio pohlednici nebo televizní reportáž, setkaly se s profesionály z České televize a Českého rozhlasu. Staly se z nich fungující redakční skupiny, které pod vedením svého pedagoga pokračují v dokumentaci dění ve své škole a obci. Poslední aktivitou byl vývoj výukových soutěžních aplikací na projektová témata. Vznikla tak aplikace Geoděj s tématem interpretace místního dědictví, jejíž audiovizuální obsah pomáhaly vytvářet i děti partnerských subjektů. Aplikace MedVěd obsahuje otázky k devíti základním tématům mediální výchovy. Obě aplikace jsou určeny žákům prvního resp. druhého stupně základní školy. Jsou originálně graficky i obsahově zpracovány a mohou plnit různé výukové funkce. Aplikace jsou volně dostupné ke stažení z platformy Google Play. Dalším výstupem projektu jsou příručky a sborníky příkladů dobré praxe aktivit projektu, zejména pak příručka Jak se dělá multimediální redakce, ve které jsou shrnuty základy redakční práce v kontextu základních škol a středisek volného času. Obsahuje praktické tipy, technické rady, pracovní listy a metodické pokyny. Tyto materiály jsou volně dostupné ke stažení na webových stránkách projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75086778
Webová adresa: http://www.ddmvratimov.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70946906
Název partnera: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 73214892
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029278
Název partnera: ASTRA, centrum volného času, Frenštát p.R., příspěvková organizace
IČO subjektu: 75094983

Publikované produkty