Detail projektu

Název projektu: Správná volba - kariérové poradenství na ZŠ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0095
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 2 098 659,50 Kč
Popis:

Realizace projektu započala dne 1. 8. 2013 a byla plánovaná na 17 měsíců. Záměrem projektu bylo vytvoření Informačních poradenských center (IPC) na pěti partnerských školách, s cílem zajistit kvalitní kariérové poradenství žákům. Centra zajišťují osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, usnadňují jim volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání.

V průběhu projektu byly realizované tři klíčové aktivity:

01 - Vytvoření IPC pro žáky:

Tato klíčová aktivita započala na začátku realizace projektu výběrovým řízením na dodavatele materiálně technického vybavení pro zázemí IPC na pěti partnerských školách.

03 - Proškolení pedagogických pracovníků - příprava pro práci v rámci IPC:

Proškolení probíhalo ve třech oblastech: ICT, Školení diagnostického nástroje a Školení v oblasti kariérového poradenství. Školení se celkem zúčastnilo 8 pedagogů a probíhalo ve třech etapách během projektu.

04 - Ověření činnosti IPC, ověření metodik a interaktivních opor, práce s žáky:

Tato aktivita má návaznost na předchozí a probíhala v průběhu celého projektu.

Žáci byli do projektu aktivně zapojeni, pracovali na přípravě prezentací na dva pracovní semináře a závěrečný seminář a dalších podkladů na vybraná profesní témata, spolupracovali s koordinátory IPC, navštívili úřady práce atd. Byl zřízený webový portál, na který průběžně koordinátoři vkládali vytvořené multimediální podpory a karty povolání. Celkem bylo zapojeno 293 žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: PMVIA s.r.o.
IČO subjektu: 27673189
Webová adresa: http://www.pmvia.eu

Partneři projektu

Název partnera: Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o.
IČO subjektu: 28595475
Název partnera: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
IČO subjektu: 60780843
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 62859129
Název partnera: Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70234001
Název partnera: Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70982040

Publikované produkty

  • Webový portál
    Webový portál projektu, e-learning, webinář
    2. stupeň ZŠ – Kariérové poradenství