Detail projektu

Název projektu: Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0173
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. září 2009 do 31. srpna 2012
Celková alokovaná částka: 17 809 835,00 Kč
Popis:

Strategickým cílem projektu bylo přispět k posílení konkurenceschopnosti regionů prostřednictvím rozvoje kompetencí pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti finančního řízení VaV.

Specifickým cílem bylo připravit SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÝ ZVÝŠÍ SCHOPNOSTI VAV PRACOVNÍKŮ EFEKTIVNĚ A V SOULADU SE ZÁKONNÝMI NORMAMI ŘÍDIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA ROZVOJ VĚDY A VÝZKUMU a eliminovat negativní jevy spojené s nekvalitním finančním plánováním a řízením projektů v mezinárodním prostředí EU.

Pro dosažení cíle byl vytvořen třímodulový systém vzdělávání, jehož páteřní osou budou 2 systémy IT podpory finančního řízení a auditingu. PROFIN měl v rámci pilotních vzdělávacích aktivit dopad do 6 krajů, v rámci diseminačních aktivit bylo plánováno uplatnění výstupů projektu v dalších 2 krajích.

Informace o příjemci

Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885

Partneři projektu

Název partnera: Vysoké učení technické v Brně
IČO subjektu: 00216305
Název partnera: VÚTS, a.s.
IČO subjektu: 46709002
Název partnera: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.
IČO subjektu: 48112500
Název partnera: Ostravská univerzita v Ostravě
IČO subjektu: 61988987

Publikované produkty