Detail projektu

Název projektu: Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a Management se zaměřením na znalostní ekonomiku
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0317
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 2. ledna 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 17 494 804,80 Kč
Webová stránka: http://www.inprotul.cz
Popis:

Obsahem předkládaného projektu byl proces inovace studijního programu Ekonomika a Management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnovala modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Součástí inovace předmětů bylo zařazení nových didaktických metod, zejména tvorba e-learningové podpory pokročilé úrovně. V oblasti e-learningu prošli řešitelé inovace předmětů

adekvátním školením. Součástí projektu bylo zároveň zavedení systémů monitoringu potřeb trhu práce a vnitřního hodnocení. Primární cílovou skupinou byli studenti oborů v rámci inovovaného programu jako uživatelé inovovaných předmětů. Sekundární cílovou skupinou byli akademičtí pracovníci inovující své předměty. Výstupy projektu (inovované předměty) byly částečně využívány ostatními studijními programy Ekonomické fakulty i dalších fakult TUL, kde se některé inovované předměty vyučovaly.

Informace o příjemci

Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885
Webová adresa: http://www.tul.cz

Publikované produkty

 • Accounting I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Accounting II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Business Administration
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Corporate Finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finance podniku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Informatika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Informatika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Business Logistics
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – obchod a služby
 • Introduction to Law I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Introduction to Law II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Introduction to Law II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Hospodářská geografie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Macroeconomics I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • makroekonomie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • marketing Communication
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketingová komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Mikroekonomie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Microeconomics I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Nauka o podniku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Personální management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podniková logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Statistics I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Statistika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Statistika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Strategický marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • světová ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • účetnictví I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • účetnictví II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Úvod do managementu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • World Economy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Základy práva I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Základy práva II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Aktuální právní problematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Business Financial Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Business Planning and Controlling
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Daně a daňová praxe
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Dějiny ekonomických teorií
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Economic Policy II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • EU a mezinárodní obchod
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – obchod a služby
 • Exaktní metody v managementu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finanční řízení podniku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Firemní komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Innovation Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • History of economic Theories
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Hodnota zákazníka
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – obchod a služby
 • Hospodářská politika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Macroeconomics II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Makroekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Management inovací
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Manažerské účetnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • marketingový výzkum
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mezinárodní marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mezinárodní účetní systémy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Mikroekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Microeconomics II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podnikové plánování a controlling
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podnikatelské prostředí
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Projektové řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Public finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Quantitative Methods of Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Statistický rozbor dat z dotazníkových šetření
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Strategický management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví na PC I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Účetnictví na PC
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Úvod do elektronické komerce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Veřejné finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Vybrané účetní problémy pro podnikatele v teorii a praxi
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Vybrané účetní problémy pro podnikatele v teorii a praxi
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Accounting I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Accounting II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Business administration
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Corporate Finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finance podniku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Informatika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Informatika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Business Logistics
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Introduction to law I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Introduction to Law II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Introduction to management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Hospodářská geografie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Macroeconomics I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Makroekonomie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketing Communication
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketingová komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Mikroekonomie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Microeconomics I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Nauka o podniku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Personální management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Podniková logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Statistics I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Statistika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Statistika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Strategický marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Světová ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Úvod do managementu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • World Economy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Základy práva I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Základy práva II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Aktuální právní problematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Business Financial Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Business Planning and Controlling
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Daně a daňová praxe
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Dějiny ekonomických teorií
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Economic Policy II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • EU a mezinárodní obchod
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Exaktní metody v managementu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finanční řízení podniku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Firemní komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Innovation Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • History of Economic Theories
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Hodnota zákazníka
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Hospodářská politika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Macroeconomics II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Makroekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Management inovací
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Manažerské účetnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketingový výzkum
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mezinárodní marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mezinárodní účetní systémy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mikroekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Microeconomics II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podnikové plánování a controlling
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podnikatelské prostředí
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Projektové řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Public Finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Quantitative Methods of Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Statistický rozbor dat z dotazníkových šetření
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Strategický management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví na PC I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví na PC II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Úvod do elektronické komerce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Veřejné finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Metodika Inovace oboru (formou modularizace)
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Návrh a tvorba modulárního systému
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Návrh systému a metodika monitoringu hodnocení kvality výuky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Návrh systému a metodika monitoringu potřeb trhu práce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Metodika tvorby e-learningového kurzu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Metodika inovace předmětu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Informatika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mikroekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Informatika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Studijní podpora pro studium vybraných demografických a ekonomických parametrů vyspělých zemí světa
  Audiovizuální dílo
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Studijní podpora pro studium mezinárodních organizací světa
  Audiovizuální dílo
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Diferenciace zemí podle GDP per Capita
  Audiovizuální dílo
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • A Journey Through Corporate Finance Course
  Audiovizuální dílo
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Geneze a podstata územně správní reformy v prostoru EU
  Audiovizuální dílo
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Koncepční rámec marketingového výzkumu
  Audiovizuální dílo
  Vysokoškolské vzdělávání – lékařství, zdravotnictví a farmacie
watchseriesfree