Detail projektu

Název projektu: SbírkaPříkladů.EU
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0022
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 3. února 2012 do 31. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 1 117 224,00 Kč
Webová stránka: http://www.sbirkaprikladu.eu
Popis:

Projekt si kladl za cíl vytvořit webovou sbírku příkladů z matematiky, naplnit ji úvodní sadou příkladů a ověřit ve výuce. Důraz byl kladen na to, aby sbírka správně zvládala matematikou symboliku (což je ve webovém prostředí obecně problém), maximální uživatelskou přívětivost a možnost učitelů tvořit si vlastní tématické sbírky - podle potřeb žáků.

V první fázi projektu byla vytvořena webová sbírka, implementovány definované funkce. V následující fázi došlo k naplnění sbírky cca 3 000 příklady. Příklady tvořili učitelé základních a středních škol, takže byly využívány příklady opravdu z praxe. Již v této fázi bylo ovládání sbírky přizpůsobováno postřehům a potřebám tvůrců.

Po této fázi došlo k ověřování využití sbírky ve výuce. Sbírka (a zvláště uživatelské sbírky) byla využívána na základních a středních školách v běžné výuce - a to jak v matematice, tak na matematiku zaměřených seminářích. Pořád docházelo k doplňování příkladů podle požadavků ověřovatelů a rovněž s ohledem na naplnění všech definovaných kapitol. Rovněž došlo k vytvoření generátorů příkladů - žáci si mohou nastavit vygenerování zadání příkladů - zkontrolovat výsledek - nechat vygenerovat nový příklad - a to libovolně krát.

V závěrečné fázi pak došlo k doprogramovávání sbírky podle postřehů uživatelů - ověřovatelů a tvůrců, tak aby byla pro učitele co nejpřínosnější a co nejjednodušeji ovladatelná - i tyto nové implementace byly ověřovány ve výuce.

V průběhu realizace projektu docházelo k diseminaci výstupů na konferencích i školeních učitelů tak, abychom dosáhli co nejširší zpětné vazby a mohli přizpůsobit sbírku potřebám výuky na různých typech škol.

V současnosti existuje funkční sbírka naplněna více než 6 000 příklady a více než 40 generátory.Sbírku nyní využívá přes 160 učitelů (a další přibývají), kteří vytvořili cca 250 sbírek.

Projekt naplnil své cíle - existuje funkční webová sbírka definovaných vlastností, je využívána učiteli a ti tvoří uživatelské sbírky - se správnou mat. symbolikou

Informace o příjemci

Název příjemce: PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.
IČO subjektu: 25376357
Webová adresa: http://www.primmat.cz

Partneři projektu

Název partnera: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00601381
Název partnera: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00842753
Název partnera: Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47813083
Název partnera: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
IČO subjektu: 60045965
Název partnera: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
IČO subjektu: 60046121
Název partnera: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 62330403
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
IČO subjektu: 68157801
Název partnera: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75028948

Publikované produkty

123movies