Detail projektu

Název projektu: Inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0017
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2011 do 31. října 2014
Celková alokovaná částka: 38 590 096,84 Kč
Webová stránka: http://elearning.opf.slu.cz
Popis:

Projekt Inovace studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě řešil 5 klíčových aktivit. (KA1 - KA5)

KA1 - Příprava inovace studijních programů a studijních opor. Výstupem byla "Koncepce Inovace studijních programů na SU OPF". Tento dokument je rozpracován do úrovně návrhu inovativních změn studijních programů a jednotlivých studijních oborů. Z tohoto materiálu pak vychází seznam a harmonogram tvorby jednotlivých studijních opor. Dále byla vytvořena "ŠABLONA TEXTOVÉ OPORY" která sloužila tvůrcům studijních opor k formální úpravě textů. Byl vytvořen plánovaný "Seznam nových a inovovaných studijních opor".

KlA 2 - Inovace studijních programů a studijních opor představovala jádro celého projektu. Návrh struktury studijních plánů byl schválen akreditační komisí a byl zařazen do výuky. Došlo k vytvoření jednotlivých sylabů studijních předmětů a jejich zápisu do informačního systému. Studijní plány inovovaných studijních programů byly od ZS AR 2012 nasazeny do výuky. Postupně vznikaly i nové a inovované studijní opory. Jejich celkový počet je 123.

KA 3 - Ověření inovovaných studijních programů a studijních opor. Evaluace výuky inovovaných studijních programů probíhala formou vyhodnocení dotazníkového šetření a přijmutí opatření. Dotazníkové šetření se týkalo jak studentů tak vyučujících. Výsledky byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny: na úrovni vyučujícího a katedry, dále hlavní evaluační autoritou projektu a ve finále radou garantů a děkanem OPF.

KA4 - Internacionalizace - posílení mezinárodního prostředí. Zde jsme se soustředili na zařazení zahraničních expertů do výuky a účast našich zaměstnanců na mezinárodních konferencích.

KA5 - Zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademických pracovníků. Projekt podporoval jazykové vzdělávání cestou kurzů FCE a ACE a dalších vzdělávacích kurzů především v oblasti manažerských dovedností a ICT. Sem také patřila aktivní účast na tuzemských konferencích. Zde docházelo k výměně informací s pedagogy jiných VŠ.

Informace o příjemci

Název příjemce: Slezská univerzita v Opavě
IČO subjektu: 47813059
Webová adresa: http://www.slu.cz/slu/cz/

Publikované produkty

 • Hospodářská politika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Teorie hospodářské politiky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Obchodní angličtina 1 / Business English 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Angličtina pro ekonomy / English for Economic Purposes
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Hospodářská němčina 1 / Wirtschaftsdeutsch 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Obchodní němčina / Fachsprache Wirtschaft
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Cestovní ruch
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Ekonomika a provoz zařízení cestovního ruchu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Gastronomie - Technologie výroby
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Lázeňství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus, lékařství, zdravotnictví a farmacie
 • Daně a daňová politika EU
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finanční účetnictví I. - cvičebnice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketing ve veřejném sektoru
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Ekonomika obchodu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Řízení a ekonomika nevýrobní sféry
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Zakládání podniku a investování
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Nabídkové kalkulace ve službách
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Řešené příklady: MS Office Word 2010
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Informační systémy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Programování ve Visual Basic
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Základy objektového programování
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Peněžní teorie a měnová politika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Statistické zpracování dat
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, matematika, ostatní
 • Matematika v ekonomii
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Kvantitativní metody
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Rozhodovací analýza pro manažery
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, matematika, ostatní
 • Ekonomicko matematické metody
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Logistický informační systém
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, ostatní
 • Veřejná správa
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finanční právo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Pracovní právo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Ústavní systémy v Evropské unii
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Právo mezinárodního obchodu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – obchod a služby, právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Obecná ekonomie I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Obecná ekonomie II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Světová ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mezinárodní ekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Obchodní angličtina 2 / Business English 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Obchodní angličtina 3 / Business English 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Hospodářská němčina 2 / Wirtschaftsdeutsch 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Hospodářská němčina 3 / Wirtschaftsdeutsch 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Firemní komunikace / Corporate Communication
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Nápojová kultura
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Služby cestovního ruchu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Hygiena a výživa
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus, lékařství, zdravotnictví a farmacie, potravinářství a potravinářská chemie
 • Gastronomie - Praktikum
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Cestovní ruch - praktikum
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Audit v účetnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Zdanění majetku a spotřeby
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví obchodních společností - cvičebnice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, obchod a služby
 • Finanční účetnictví II - cvičebnice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Manažerské účetnictví - cvičebnice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Daně a daňová politika ČR
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví nevýdělečných organizací - příklady
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketing in Theory and Practice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Marketingový výzkum
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketing of Services in Theory and Practice
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Marketingová komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Nákupní marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, obchod a služby
 • Marketing služeb
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, obchod a služby
 • Marketingová korespondence
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Manažerská ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Management sociálních služeb
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Strategický management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Entrepreneurship in Small and Medium Sized Businesses
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Change Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Management Economics
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Právo Evropské unie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Právo sociálního zabezpečení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Správní právo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • International Business Law
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika, právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • European Union Law
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika, právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Obchodní právo
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – obchod a služby, právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Management a marketing informačních služeb
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Informační systémy ve veřejné správě
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Datové sklady
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Služby internetu a internetové systémy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Portál a jeho správa
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Řízení nákupu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, obchod a služby
 • Základy spolehlivosti pro ekonomy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Základy automatizace pro ekonomy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, matematika
 • Dopravní logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – doprava a spoje, ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Výrobní logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, ostatní
 • Logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, ostatní
 • Social Sciences in Interdisciplinary Context
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika, ostatní humanitní obory
 • Psychologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Dějiny československého a evropského hospodářství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Profesní poradenství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Vyjednávání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – obchod a služby
 • Trh práce a politika zaměstnanosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní
 • Andragogika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Intercultural Communication
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika, obchod a služby, ostatní humanitní obory
 • Bankovnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Pojišťovnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Mezinárodní finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finanční trhy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finance podniku
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finanční analýza
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Platební a zúčtovací styk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Municipální a regionální finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Projektové financování
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Corporate Finance
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Case studies in finance management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Teorie her a ekonomické rozhodování
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Statistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Statistické metody pro ekonomy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Operační analýza pro ekonomy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Statistical Methods for Economists
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika, matematika
 • Personalistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • International Economics
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lingvistika
 • Mezinárodní integrační procesy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Makroekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Počítačová grafika a design
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Evropská unie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, právo, právní a veřejnosprávní činnost, ostatní
 • Metody objektového modelování
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Ekonomika školství a zdravotnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, lékařství, zdravotnictví a farmacie, pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Formy sociální péče
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, osobní a provozní služby
 • Expertní systémy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Portal and ITS Management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, lingvistika
123movies