Detail projektu

Název projektu: V sadě i v lese, škola se lépe snese
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/02.0112
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 704 685,31 Kč
Webová stránka: http://zsoldrisov.cz/projekt-v-sade-i-v-lese----2
Popis:

Projekt byl zaměřen na problematiku žáků základních škol. Jejich malý zájem o přírodovědné předměty a tradiční řemesla,především pak sadařství. Záměrem bylo zvládnout koordinaci praktických cvičení v přírodě (v terénu) a klasické výuky v učebně. Plánované aktivity byly zacíleny na zapojení přírodního prostředí v rámci pozemku základní školy. Na tomto pozemku byl vytvořen během realizace projektu učební sad k pozorování a zkoumání. Cílem bylo vytvořit metodiku výuky, která obsahuje zapojení tradičního řemesla sadařství do výuky na základní škole a která bude zároveň využívat klasické předměty, vyučované na základní škole, jako jsou chemie,biologie, zeměpis atd. Obsahem tohoto projektu byla klasická výuka i terénní cvičení, zacílené na všechno, co nějak souviselo se sadařstvím. Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně základní školy (6. - 9. třídy). Účelem projektu bylo navrátit mladé generaci vztah k tomuto tradičnímu řemeslu a především k tradičním hodnotám a navázání kořenů, pojících člověka k půdě již odnepaměti.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75029804
Webová adresa: http://zsoldrisov.cz/

Publikované produkty