Detail projektu

Název projektu: Škola jako komunitní centrum regionu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0133
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 1 438 527,60 Kč
Popis:

Projekt "Škola jako komunitní centrum regionu" využil pedagogický a materiální potenciál školy pro organizování volného času dětí.

Projekt poskytl širokou nabídku bezplatných kroužků (20) pod vedením našich učitelů i externích lektorů a širokou nabídku jednorázových měsíčních akcí (16) zaměřených na různé oblasti: turisticky-poznávací, sportovní, kulturní, ... Realizací těchto aktivit jsme docílili smysluplného trávení volného času žáků po skončení vyučování, které je pro ně přínosem v jejich dalším rozvoji při výuce cizích jazyků (Aj, Nj, Šj), manuální zručnosti (keramika, modelářství, opravy kol), při využívání ICT ve výuce i mimo ni, přírodovědných oborů (chemie, biologie), sportovních a mentálních schopností, kulturního vnímání a které působí jako prevence dětské kriminality a prevence sociálně patologických jevů.

Příjemce realizoval několik nepodstatných změn a jednu podstatnou změnu projektu (změna MI 06.43.10 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů z plánované a schválené hodnoty 36 na 2, viz Dodatek č.1 ke Smlouvě o realizaci).

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce
IČO subjektu: 70933057
Webová adresa: http://www.zsbrodce.cz

Publikované produkty

  • Sada pracovních listů - kroužky
    Vzdělávací koncepce
    1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, Matematika a její aplikace, Informatika a informační a komunikační technologie
  • Sada pracovních listů - měsíční akce
    Vzdělávací koncepce
    1. stupeň ZŠ – environmentální výchova, multikulturní výchova, Člověk a jeho svět, Průřezová témata
123movies