Detail projektu

Název projektu: Za společným cílem
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.12/04.0016
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2011 do 31. prosince 2012
Celková alokovaná částka: 867 160,58 Kč
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo začlenění 46 dětí s mentálním postižením do reálného života, zlepšení motorických a manuálních schopnosti a dovednosti těchto dětí a pomocí integrační výuky odstranit možné bariéry a nedůvěru mezi dětmi s postižením a dětmi zdravými. Ke splnění tohoto cíle jsme použili zvolené klíčové aktivity projektu, kterými byly integrační, manuální, interaktivní a konečně individuální výuka, ve které jsme podpořili 15 dětí se zvlášť těžkým mentálním postižením. V průběhu projektu jsme vybavili dětem novou počítačovou učebnu nábytkem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a střední škola Pomněnka o.p.s.
IČO subjektu: 25828274

Partneři projektu

Název partnera: PONTIS Šumperk o.p.s.
IČO subjektu: 25843907

Publikované produkty