Detail projektu

Název projektu: Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0026
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 3 205 144,32 Kč
Webová stránka: http://modularizace.svosp.cz
Popis:

V souladu se stanovenými cíli projektu byla na základě provedené analýzy studijních programů VŠP, SVOŠP a AHOL a srovnání předmětové struktury učebních plánů a obsahu jednotlivých předmětů VOŠ se strukturou a obsahem modularizovaných studijních programů VŠP zpracována komplexní metodika tvorby studijních modulů. Na základě zpracované metodiky byla na SVOŠP, s.r.o. a AHOL-VOŠ,o.p.s. provedena inovace jejich akreditovaných studijních programů (SVOŠP - studijní obor "Řízení malého a středního podniku, AHOL - studijní obor "Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství) do modulárního členění a zaveden systém kreditního hodnocení. Inovované studijní programy v modulárním členění jsou kompatibilní s moduly partnera VŠP,a.s. a umožňují prostupnost studentů VOŠ do bakalářského studijního programu VŠP. V rámci projektu bylo vytvořeno 12 výukových modulů (6 modulů SVOŠP a 6 modulů AHOL). U příjemce SVOŠP byly vytvořeny výukové moduly Sociální kompetence, Ekonomie, Vlastník, Podnikatel, Manažer a Správce. U partnera AHOL byly vytvořeny výukové moduly Jazykové kompetence, Kvantitativní kompetence, Ekonomie, Podnikatel, Správce a Zasílatel-speditér. Ke všem vytvořeným modulům byly zpracovány studijní materiály - studijní opory a průvodci studiem pro denní i dálkovou formu studia, proběhlo pilotní ověření vytvořených modulů a byla provedena komplexní evaluace vyhodnocením evaluačních dotazníků. Po celou dobu projektu byla veřejnost informována o průběhu projektu prostřednictvím nově vytvořených webových stránek projektu a rekonstruovaných webových stránek příjemce a partnerů, informačních nástěnek a různých propagačních akcí. Ve všech případech byla dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR uvedená v příručce pro příjemce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Souhrnné informaci o realizaci projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.
IČO subjektu: 25375172
Webová adresa: http://www.svosp.cz

Partneři projektu

Název partnera: AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.
IČO subjektu: 25355414
Název partnera: Vysoká škola podnikání, a.s.
IČO subjektu: 25861271

Publikované produkty

 • Psychologie a sociologie pro podnikatele
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Etika v podnikání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, ostatní
 • Ekonomie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Ekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Světové hospodářství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Regionální politika a Evrposká unie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Podnikání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Podniková ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Právo I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Právo II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Účetnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Finanční management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Management I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Management II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Řízení lidských zdrojů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Projektové řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – cizí jazyky, lingvistika
 • Ruský jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – cizí jazyky
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – matematika
 • Statistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Mikroekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Makroekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Podnikání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Účetnictví podnikatelských subjektů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Technologie ložných operací
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Zasilatelství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Psychologie a sociologie pro podnikatele
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Etika v podnikání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Ekonomie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Ekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Světové hospodářství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Regionální politika a Evropská unie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podnikání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podniková ekonomika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Právo I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Právo II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Účetnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Finanční management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Management I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Management II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Řízení lidských zdrojů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Projektové řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Anglický jazyk - konverzace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Ruský jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – lingvistika
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – matematika
 • Statistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management, matematika
 • Mikroekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Makroekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Podnikání 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Účetnictví podnikatelských subjektů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Technologie ložných operací
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Logistika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management
 • Zasílatelství
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vysokoškolské vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání, marketing, management