Detail projektu

Název projektu: Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání v Masarykově základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.01/03.0009
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 29. února 2012
Celková alokovaná částka: 3 416 053,27 Kč
Popis:

Projekt byl zahájen 1. 9. 2010. Pedagogům a zaměstnancům školy byly představeny nové dvě asistentky pedagoga a zaměstnanec partnera projektu – terénní pracovník. Všem byla vysvětlena jejich náplň práce a postup při realizaci projektu.

Učitelé prvního stupně začali vytipovávat žáky, u kterých je potřeba zvýšená pozornost při vyučování a rozdělily si asistentky pedagoga tak, aby ve stěžejních předmětech mohly být přítomny při vyučování. Jejich práce byla soustředěna především na hodiny psaní, čtení a počty. Počet žáků se podle potřeby stále měnil a k ustálení došlo až ve druhém čtvrtletí školního roku, tedy někdy začátkem prosince 2010/2011. Asistentky pedagoga pracovaly při přímé asistenci při vyučování do konce školního roku celkem 43 hodin týdně, při kterých se věnovali 78 žákům z toho individuálně 46 žákům. V měsících červenci a srpnu si asistentky čerpaly dovolenou a koncem srpna se začaly připravovat na nový školní rok. V období od září 2011 do konce projektu tzn. do února 2012 se jedna z asistentek věnuje především žákyni, která je po těžkém úrazu, a proto i počet žáků, se kterými asistentky pracují, je nižší. V době od září 2011 do února 2012 asistentky pracují při přímé asistenci celkem 42 hodin týdně s 57 žáky z toho individuálně s 31 žáky. Již výše uvedená čísla dokazují, že jejich práce je velmi důležitá a je oceňována nejen samotnými pedagogy, kterým jejich asistence velmi pomáhá, ale především je kladně hodnocena rodiči dětí. Díky této aktivitě bylo během projektu celkově podpořeno - Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem 115, z toho 54 dívek a 61 chlapců.

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
IČO subjektu: 00857742

Partneři projektu

Název partnera: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod
IČO subjektu: 00857785
Název partnera: Občanské sdružení dětí a mládeře "Začít spolu"
IČO subjektu: 68208944

Publikované produkty

123movies