Detail projektu

Název projektu: Inovace a podpora doktorského studijního programu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0327
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 26 023 431,32 Kč
Webová stránka: http://fim.uhk.cz/indop
Popis:

Projekt INDOP, zaměřený na podporu a rozvoj doktorského studia, se podařilo realizovat v plánovaném rozsahu. Jednotlivé KA projektu umožnily inovaci výuky a zajistily intenzivní vědecký, profesní a odborný rozvoj studentů doktorského studia na Univerzitě Hradec Králové, Univerzitě Pardubice a Technické univerzitě v Liberci. Realizované klíčové aktivity projektu budou mít pozitivní dopad i nad rámec realizovaných KA na všechny participující organizace v nadcházejících letech, protože zefektivnily vědeckou i pedagogickou činnost studentů a podpořily vznik efektivnějších struktur pro jejich další výzkumné působení a studium. Klíčové aktivity, které byly zaměřené přímo na studenty doktorského studia, tj. zejména KA03-08, byly velmi pozitivně přijímány i samotnými studenty. Celkem byla přímo cílová skupina podpořena ve 359 případech (výjezdy na konference, školení, podpora konference IMEA), což se velmi pozitivně projevilo na kvalitě studia i dosahovaných výsledcích. Další KA projektu podpořily rozvoj doktorského studia inovací předmětů nebo zajištěním podmínek pro kvalitní studium a další odborné působení, např. multimediální podporou výuky. Celkově lze realizaci projektu hodnotit jako zdařilou, protože z pohledu naplnění MI se cíle podařilo splnit.

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Hradec Králové
IČO subjektu: 62690094
Webová adresa: http://www.uhk.cz

Partneři projektu

Název partnera: Univerzita Pardubice
IČO subjektu: 00216275
Název partnera: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885

Publikované produkty

123movies