Detail projektu

Název projektu: Perspektiva technického vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/01.0086
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. června 2012 do 30. března 2015
Celková alokovaná částka: 4 044 654,98 Kč
Popis:

Projekt řešen 1.6.2012 až 30.3.2015. Koncipován byl jako projekt, který měl popularizovat techniku a technické vzdělávání na ZŠ v okresu Blansko. Hlavním cílem projektu byla názorná popularizace a motivace ke studiu technických oborů v oblasti strojírenství a elektrotechnice.

Projekt cíleně reagoval při řešení KA na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích a svojí koncepcí vhodnou hravou formou předváděl jednotlivé prvky strojírenství a elektrotechniky jako přijatelné, srozumitelné a dobře řešitelné situace, se kterými se žáci setkávají v běžném životě. Byla přiblížena problematika techniky, odstranilo se negativní vnímání manuální práce. Během řešení KA si žáci vyzkoušeli různé prvky technických prací. Při těchto činnostech byla řešena snaha zlepšit nízký zájem žáků ZŠ o technické profese. Žáci navštěvovali v SŠ pracovní exkurze a soutěže.

Realizací KA projektu žáci získali ucelené povědomí o technických profesích, získaly základní pracovní návyky a v jejich povědomí byly odstraněny předsudky o nevhodnosti technického vzdělávání ve strojírenství a elektrotechnice. Na základě nových poznatků mohou žáci reagovat na aktuální nabídky technických škol ve studiu. Odborné znalosti absolventů technických škol zvýší šance na nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění v oboru a zvýší jejich šance na trhu práce včetně zemí EU.

Byly ukončeny 3 VŘ, 1 VŘ zrušeno:

  • 1. Motivační film pro podporu zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů na SOŠ a SOU Blansko, vybraná společnost DAVI FILM STUDIO Havířov, smlouva uzavřena 18.10.2012.
  • 2. Výpočetní technika - Notebooky k realizaci klíčových aktivit projektů OPVK a související vybavení školy, vybraná společnost PCS-Software Blansko, smlouva uzavřena dne 10.10.2012.
  • 3. Elektrotechnický materiál pro práci žáků ZŠ v soutěžích a při exkurzích v SOŠ a SOU Blansko,vybraná společnost GM electronic, spol.s.r.o. Brno, smlouva uzavřena 24.7.2013. Dokumentace k VŘ je uložena v projektové kanceláři SŠ TEGA Blansko.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola technická a gastronomická Blansko
IČO subjektu: 00497126
Webová adresa: http://www.sosblansko.cz

Publikované produkty