Detail projektu

Název projektu: Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0029
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 2 527 814,88 Kč
Webová stránka: http://www.motivacniworkshopy.cz
Popis:

Projektu se během 17 měsíců své realizace podařilo vytvořit kvalitní a cílovou skupinou ověřený inovativní a aktivizační vzdělávací program "Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ" posilující jejich zájem o studium technických, popř. přírodovědných oborů a to v návaznosti na klíčové obory přírodovědného a technického zaměření v regionu (obory Optik, Mechanik a seřizovač, Elektronika - mechatronika a Jemný mechanik - optik) a to ve spolupráci s partnery projektu - Střední školou technickou, Přerov, Kouřílkova 8 a Meoptou - optikou, s.r.o. Tento vzdělávací program - krátce "Motivační workshopy" - vznikl včetně všech svých komponentů (vzdělávacích materiálů v tištěné i elektronické podobě, propagačních materiálů technických oborů, pracovních listů a internetového portálu motivačních workshopů ? www.motivacniworkshopy.cz. Vzdělávací program byl navíc vedle klasické tištěné podoby zpracován v i multimediální podobě aplikovatelné s využitím dataprojektoru. Zásadní roli pro naplnění cílů projektu sehrál i další partner projektu Statutární město Přerov, který jakožto zřizovatel základních škol disponujících cílovou skupinou žáků zaručil maximální spolupráci s těmito svými příspěvkovými organizacemi. Pro cílovou skupinu byl projekt přínosem především s ohledem na zajištění programu takříkajíc šitého na míru očekáváním a potřebám cílové skupiny a zprostředkováním nových poznatků o možnostech studia a především pracovního uplatnění v technických oborech a v neposlední řadě získáním široké škály kontaktů na nabízené možnosti studia technických, popř. přírodovědných oborů v Olomouckém kraji - a to vše moderní interaktivní formou s vysokou angažovaností realizačního týmu projektu.

Projekt "Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory" reaguje na poptávku trhu práce po kvalifikovaných pracovnících v technických, popř. přírodovědných oborech, o něž je ovšem mezi žáky 9. tříd ZŠ relativně malý zájem. Za tímto účelem proto projekt vytvořil motivační a aktivizační vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Tento vzdělávací program má formu workshopů, které poskytují cílové skupině těchto více než 750 žáků nástroj k zatraktivnění výuky předmětů podporujících zájem o technické vzdělávání.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Přerov, Želatovská 8
IČO subjektu: 49558862
Webová adresa: http://www.zs-zelatovska.cz

Partneři projektu

Název partnera: Statutární město Přerov
IČO subjektu: 00301825
Název partnera: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
IČO subjektu: 19013833
Název partnera: Meopta - optika, s.r.o.
IČO subjektu: 47677023

Publikované produkty