Detail projektu

Název projektu: První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.40/02.0022
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 1. září 2013 do 31. prosince 2014
Celková alokovaná částka: 3 770 245,14 Kč
Webová stránka: http://ppp.mimoni.cz/
Popis:

Základní a střední školy mají legislativně uložené povinnosti v oblasti poskytování první pomoci svým pracovníkům i žákům a také v zajištění výuky žáků v této oblasti. Co však chybí, to jsou standardy, které by jednoznačně definovaly obsah i rozsah vzdělávání pracovníků škol i výuky žáků v první pomoci, v návaznosti na současný systém fungování přednemocniční neodkladné péče. Projekt První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ se zaměřil na komplexní zpracování tématu první pomoci pro potřeby škol. Byla navržena koncepce vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci a jednotlivé vzdělávací akce byly na cílové skupině ověřeny. Všechny akce mají komplexně zpracovanou (a odborně garantovanou) metodiku, která využívá moderních, multimediálních a interaktivních forem výuky. Navržený systém vzdělávání je ověřen recenzním řízením.

Byla vytvořena sada metodických materiálů určených pro výuku žáků základních a středních škol. Metodické materiály byly vytvořeny také ve variantě pro žáky se sluchovým postižením.

Informace o příjemci

Název příjemce: "Občanské sdružení ve škole i mimo ni"
IČO subjektu: 22663029
Webová adresa: http://mimoni.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
IČO subjektu: 48199931

Publikované produkty