Detail projektu

Název projektu: Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0003
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. ledna 2015
Celková alokovaná částka: 20 603 057,20 Kč
Webová stránka: http://www.ctenarskekluby.cz
Popis:

Prostřednictvím projektu byl přenesen do podmínek ČR nástroj čtenářských klubů a jejich pravidelné fungování v městských i

venkovských ZŠ v 6 krajích. Bylo zvýšíno odborné vzdělání a kompetence učitelů, knihovníků a zástupců NNO v aktivitách souvisejících s vedením klubu a ve specifických postupech rozvíjení čtenářství při práci s dětmi se SVP, které pocházejí z nečtenářského prostředí, přístup ke knihám, ZŠ byly dovybaveny knihami. Byla připravena a ověřená metodika fungování čten. klubu.

V KA1 jsme pro české podmínky adaptovali zahr. zkušenosti se čtenář. kluby, proškolili pedag. pracovníky, připravili předklady metodických materiálů.

Výstupy: souhrnné produky (Obsah 3den. kurzu, písem. koncept organizace fungování ČK (2x), sumariz. dokument k zahr. zkušenostem (5x).

V KA2 bylo ustaveno a vybaveno 21 čten. klubů ve 13 ZŠ a po celou dobu projektu je navštěvovaly děti 1. st., resp. MŠ.

Výstupy: motivační materiály (2x certifikát lodníka, ostatní vyrobeny přímo pro kluby, ukázky v jednotl. MZ).

V KA3 probíhala průběžně velmi intenzivní a různorodá metodická podpora od interního týmu, externích konzultantů i mezi jednotlivými kluby. Dělo se tak během klub. setkání (desítky písemných záznamů postřehů z koučingu, z nichž vyšly zvlášť vypracované metodické materiály), formou výměny zkušeností mezi příslušnou ZŠ a klubem (což jsme průběžně dokladovali tabulkou shrnující poznatky z této výměny), dále v rámci společných čtvrtletních setkání (jejichž průběh dokládáme také desítkami zápisů odevzdaných v jednotlivých MZ). Z těch vznikla řada metodických materiálů. Konkrétně jde o tyto skupiny souhrnných produktů: a) dopisy v lahvi, b) odborné metodické texty, c) texty/zápisy z metodických konzultací od externistů, d) 39 lekcí, e) 8 odborných a graficky zpracovaných pracovních listů (přesný výčet názvů položek tvořícíh jednotlivé okruhy konečných výstupů z KA3, je uveden dále v části Výstupy.

V KA4 jsme shromažďovali četné metodické poznatky, šířili jsme dobrou praxi čtenářských klubů a vytvořili jsme hlavní výstupy (současně MI) projektu, tedy metodiku S knihou po škole, jejímž důležitým podkladem byla Výzkumná zpráva k evaluač. šetření projektu, dále jsme vytvořili Sadu videosekvencí metod. podpory (tvoří ji 23 spotů Metody a postupy, 9 spotů Školní čtenářské kluby-podzim, 9 spotů Školní čtenářské kluby-jaro, 14 spotů Představování knih.) Vše uvedené je součástí licenční smlouvy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Nová škola, o.p.s.
IČO subjektu: 25768867
Webová adresa: http://www.novaskolaops.cz

Partneři projektu

Název partnera: Soukromá mateřská škola, základní škola a gymnázium SCARABEUS, s.r.o.
IČO subjektu: 24756571
Název partnera: Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno
IČO subjektu: 43776752
Název partnera: Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno
IČO subjektu: 43776761
Název partnera: Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace
IČO subjektu: 48004201
Název partnera: Základní škola
IČO subjektu: 48663794
Název partnera: Základní škola Havířov-Šumbark M.Pujmanové 17/1151 okres Karviná
IČO subjektu: 48805475
Název partnera: Základní škola Hlavečník, okres Pardubice
IČO subjektu: 60157283
Název partnera: Základní škola Mrákov, okres Domažlice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 60610816
Název partnera: Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
IČO subjektu: 62695398
Název partnera: Kritické myšlení
IČO subjektu: 70802742
Název partnera: Základní škola Miloše Šolleho Kouřim,okres Kolín
IČO subjektu: 70923493
Název partnera: Základní škola Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70981469
Název partnera: Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70986754
Název partnera: Základní škola a mateřská škola Sázava
IČO subjektu: 71000585
Název partnera: Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace
IČO subjektu: 72743131

Publikované produkty

123movies