Detail projektu

Název projektu: Zkvalitnění výuky na základní škole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3324
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Plzeňský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2011 do 30. dubna 2014
Celková alokovaná částka: 893 369,00 Kč
Webová stránka: http://www.kasphory.cz/
Popis:

Základní cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru a následně i v samostatném dokumentu. Cílem bylo zejména zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy za přispění ICT a individualizace výuky.

Cíle byly naplněny, povedlo se podpořit velkou část žáků školy. Z jejich strany byly získány kladné reakce a chuť spolupracovat především při interaktivním způsobu výuky.

Individualizace výuky českého jazyka, anglického jazyka a matematiky umožnila jednoznačně zefektivnit výuku a částečně i individualizovat přístup k potřebám a možnostem jednotlivých žáků.

Učitelé získali během projektu mnoho nových znalostí a dovedností jak v oblasti běžné přípravy na výuku, tak i v oblasti přípravy prostřednictvím moderních ICT technologií, které byly díky projektu zakoupeny.

V rámci jednotlivých šablon projektu bylo vytvořeno celkem 324 digitálních učebních materiálů ve 13 sadách. Tyto výukové materiály byly uloženy na webových stránkách školy. Zároveň je mají k dispozici všichni ostatní zájemci.

Projekt jednoznačně pomohl realizovat na škole mnoho aktivit, na které by za běžných okolností nebyly finanční prostředky. Tyto aktivity byly prospěšné jak pro žáky, tak i pro pedagogické pracovníky školy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71005501
Webová adresa: http://www.kasphory.cz/

Publikované produkty

 • Český jazyk a literatura
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Čtenářská gramotnost, Člověk a společnost
 • Fyzika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Zeměpis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
123movies