Detail projektu

Název projektu: Neprošlapanou cestičkou
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.27/01.0011
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 30. září 2014
Celková alokovaná částka: 3 612 405,39 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo podpořit výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vytvořením či inovací dostatečného množství aktivit a pomůcek pro zlepšení rovných příležitostí těchto dětí a žáků v podmínkách menších škol v obcích hluboce postižených dopady ekonomické krize, kdy i s pomocí nově vytvořených odborných pozic vytvoříme dostatek příležitostí k osobnímu rozvoji každého dítěte, kterému tak bude zajištěna široká základní péče, aby v budoucnu nebyly tyto děti ohroženy předčasným odchodem ze systému vzdělávání a to zejména díky rozvoji životním kompetencí každého jednotlivce v rámci jeho možností.

Základem motivace byly zážitkové aktivity přizpůsobené potřebám dětí se SVP v předškolním a primárním vzdělávání.

Dalším cílem projektu bylo účelné propojení tradic a moderní současnosti prostřednictvím nově vzniklých programů ( workshopů, reg. učebnice) a pomůcek tak, aby děti se SVP maximálně využily získaných kompetencí ve své budoucnosti a byly rovnocennou tvořivou součástí komunity, ve které žijí, třebaže již na počátku mají zhoršené startovní podmínky právě díky SVP.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70987548
Webová adresa: http://zs.lobodice.cz/ - ve výstavbě

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk
IČO subjektu: 00853356
Název partnera: Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
IČO subjektu: 27784525
Název partnera: Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 65765478
Název partnera: Základní škola Křenovice, okres Přerov, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70992886

Publikované produkty