Detail projektu

Název projektu: CREATex - excelence v metodách systematické kreativity na makro- i mikro-úrovni
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0321
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Liberecký kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 28. února 2015
Celková alokovaná částka: 10 884 601,44 Kč
Webová stránka: http://createx.tul.cz/
Popis:

Projekt CREATex byl zaměřen a inovaci předmětů NMSP Inovační inženýrství a vybraných předmětů DSP ve smyslu implementace metod systematické kreativity (zejména metody TRIZ) na makro- i mikro-úrovni, dále pak na vzdělávání post-doktorandů v metodách systematické kreativity.

Informace o příjemci

Název příjemce: Technická univerzita v Liberci
IČO subjektu: 46747885
Webová adresa: http://www.tul.cz

Publikované produkty