Detail projektu

Název projektu: Vzdělávání to je věda, bez pomůcek se to nedá
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2156
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2011 do 30. září 2013
Celková alokovaná částka: 652 454,00 Kč
Popis:

V rámci realizace projektu došlo k profesnímu růstu pedagogů a zkvalitnění výuky žáků.

Pedagogové se zejména prostřednictvím odborných školení seznámili s novými trendy ve výuce, s možností začlenění moderní IT technologie do předmětů a sami postupně došli k závěru, že technika jde skloubit i s výukou na 1.stupni ZŠ. Při výrobě a využívání zhotovených VM ve vyučovacích předmětech si pedagogové ověřovali nejen své teoretické ale i praktické znalosti z oblasti IT.

Projekt žákům umožnil pracovat ve výuce samostatněji. Žák byl nucen postupně se seznamovat s funkcemi interaktivní tabule. Při ověřování VM docházelo u žáků k rozvoji:

Kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, pracovní

Pedagogové i po ukončení projektu budou nadále využívat a zdokonalovat vyrobené VM i pro další zkvalitnění výuky u budoucích žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70973911

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Matematika 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Český jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 4.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 5.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 6.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Prvouka 4.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět