Detail projektu

Název projektu: Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/02.0071
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. března 2010 do 30. listopadu 2011
Celková alokovaná částka: 5 131 660,00 Kč
Popis:

Cílem projektu byla obnova a modernizace vzdělávání v tříletých učebních oborech zedník a strojní mechanik se zaměřením na zámečníka ve středních školách Olomouckého kraje, které tyto obory vyučují. Aplikací inovativních přístupů k výuce za pomoci nových metod a prostředků napomoci obnovit atraktivitu těchto učebních oborů a řešit tak problém kritického nedostatku učňů a malého zájmu žáků základních škol o vzdělávání v technických učebních oborech.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
IČO subjektu: 13643606

Partneři projektu

Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební
IČO subjektu: 00176401
Název partnera: Statutární město Olomouc
IČO subjektu: 00299308
Název partnera: Úřad práce v Olomouci
IČO subjektu: 00576166
Název partnera: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384
IČO subjektu: 00842893
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681
IČO subjektu: 00848824
Název partnera: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
IČO subjektu: 00851167
Název partnera: Střední odborné učiliště stavební Prostějov, Fanderlíkova 25
IČO subjektu: 13693174
Název partnera: Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, Bulharská 8
IČO subjektu: 14451107
Název partnera: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
IČO subjektu: 19013833
Název partnera: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4
IČO subjektu: 69650721

Publikované produkty