Detail projektu

Název projektu: Nebojme se cizích řečí
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/02.0037
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2013 do 28. února 2015
Celková alokovaná částka: 1 836 998,71 Kč
Webová stránka: http://jazyky-zsostromer.webnode.cz/
Popis:

Projekt sestával ze dvou klíčových aktivit.

 • 1. Inovace výuky anglického jazyka:

Výuka angličtiny ve 3. až 9. ročníku byla inovována, a to prostřednictvím zavedení práce s interaktivním vybavením (jazykovou učebnou, hlasovacími zařízeními k interaktivní tabuli a PC terminálem) a dále díky zapojení rodilé mluvčí - lektorky cizích jazyků paní Mandi Kathleen Petrák do několika hodin angličtiny v měsíci. Lektorka pomohla žákům zejména vylepšit jejich konverzační schopnosti a dovednosti a dále zkvalitnit slovní zásobu a znalosti idiomů.

 • 2. Příprava cizojazyčných prezentací pro žákovskou akademii:

Dvojice koordinátorů cizojazyčného vzdělávání v rámci aktivity zpracovala sadu elektronických metodických materiálů - videozáznamů. K 17. 2. 2015 tak vytvořili celkem 80 metodických videí pro 3. až 9. ročník ZŠ a spolu s nimi stejné počet metodických návodů - příloh ŠVP. Tyto materiály byly v červnu 2014 a v únoru 2015 prezentovány veřejně v rámci cizojazyčné žákovské akademie a proběhlo tak ověření jejich přínosů.

V rámci přípravy videozáznamů se žáci pod vedením pedagogů zúčastnili víkendových jazykových pobytů, na nichž se věnovali zejména zlepšování svých jazykových znalostí a dovedností, a to jak v učebně, tak v praxi (na hřišti, v herně, v jídelně apod.).

Koordinátorům pomohlo k dokončení videí a zpracování souvisejících metodik zaprvé pořízení potřebné techniky (videoset, 2 výkonné PC sestavy, velkokapacitní datové úložiště) a softwaru (střihový software Pinnacle Studio, kancelářský software), zadruhé absolvování dvoustupňového kurzu mediální výchovy pro pedagogy.

V rámci uvedených aktivit bylo podpořeno celkem 168 žáků (96 chlapců a 72 děvčat) a 4 pedagogičtí pracovníci školy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Eduarda Štorcha, Ostroměř, okres Jičín
IČO subjektu: 70999121
Webová adresa: http://www.zsostromer.cz/index.php/zakladni-skola-novinky

Publikované produkty

 • English alphabet
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Classroom English
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Colours
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Furniture and prepositions
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Our house, our flat
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • If you're happy - song
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Toy shop
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Numbers 1 to 10
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • This is me!
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Animals
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Where is it?
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Five Little Ducks - song
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Clothes
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Picnic
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Simple instructions
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Seasons
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Fruit and vegetables
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Time
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Present continous
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Hobby
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Personal factifiles
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Family, adjectives, his x her
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • NUmbers to 100
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Pet song
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Naugty class
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Past simple
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Jobs
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Animals
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • How much is it?
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Animals
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Past simple - was, had
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Past simple - pravidelná slovesa
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Present simple; Present continous; Questionnaire - Animals
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Dates - birthday
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Going to
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Birthday party
  Audiovizuální dílo
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Adjectives
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Adverbs
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Past simple - pronunciation
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Present continuous
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Present continuous - questions, dialogues
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Can, can't
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Macaroni Salad
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Chocolate Chip Muffins
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Prepositions of place
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Past simple - questions, Personal Pronouns
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • To have got; Animals; Description of animals
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Animals in the ZOO, What's where in the ZOO?
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • They didn't do that
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Telephone dialogue
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Accident
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Let's do something
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Something to eat
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Dotazník - Accident 2
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • What is he doing?
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Recycling - stupňování přídavných jmen
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Game - Irregular verbs
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Tomorrows world
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Song
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Where is Sarah? Weather
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Jokes
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Jokes II
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • London
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • What's on?
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Description of the way
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Timetable
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Conditional
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Boy of my Dreams
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Rhymes
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • My town
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • In the hotel
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Expressing future
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Present perfect
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Dialogues
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Future
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Great Britain
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Indirect speech
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Practising speaches
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Holiday rap
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • History of the USA
  Audiovizuální dílo
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický