Detail projektu

Název projektu: ZKVALITNĚNÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODNÍCH VĚD VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/02.0026
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2013 do 28. února 2015
Celková alokovaná částka: 930 627,40 Kč
Popis:

Projekt byl realizován zvlášť pro oblast I. a II. stupně

Oblast I. stupeň základní školy:

  • Využívání ICT pro žáky a učitele, vytvořeno celkem 240 výukových materiálů pro předměty MATEMATIKA, PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA (po 60 ks)
  • Výukové materiály vytvořeny v SW ACTIVINSPIRE

Oblast II. stupeň základní školy:

  • Využívání ICT pro žáky a učitele, vytvořeno celkem 300 výukových materiálů pro předměty MATEMATIKA, FYZIKA, ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, CHEMIE (po 60 ks)
  • Výukové materiály vytvořeny v SW ACTIVINSPIRE a SWSPARKVUE (pouze Fy, Př, Che, částečně Ze)
  • Zaměření na oblast praktické výuky (podpora skupinové a individuální práce žáků, laboratorní, seminární a praktická cvičení)

Potřebné prostředky a pomůcky:

  • Měřící systém PASCO - měřící senzory a dataloggery nebo tablety (pro žáky, pracující ve třech až pěti skupinách)
  • Mikroskopy (pro žáky, pracující ve třech až pěti skupinách)
  • Interaktivní tabule ACTIVBOARD

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn
IČO subjektu: 75111586
Webová adresa: http://www.zsspindl.cz

Publikované produkty

123movies