Detail projektu

Název projektu: Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0025
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. prosince 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 4 063 372,91 Kč
Popis:

Cílem Centra podpory etické výchovy v Olomouckém kraji je podpořit změnu chování žáků k vědomému dodržování základních etických principů tak, aby vyrůstali v prosociální osobnosti, v pozitivně laděné, zdravě sebevědomé a charakterní lidi, kteří jsou schopni kvalitních vztahů s druhými.

Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji bylo vytvořeno se záměrem propagovat a podporovat výuku Etické výchovy na základních a středních školách v Olomouckém kraji a poskytnout trvalou metodickou pomoc školám, které se rozhodnou předmět Etická výchova zařadit do svého ŠVP. Stojí na 4 pilířích, které spolu tvoří nedílný celek. Zahrnují jak odpovídající další vzdělávání začínajících pedagogů Etv, tak výchovu žáků prostřednictvím zavedení předmětu Etická výchova, jeho začlenění do školního vzdělávacího programu, následné evaluace v rámci pilotní výuky či případné revize osnov. Nedílnou součástí je vytvoření metodických materiálů, výukových pracovních listů, "terénní" metodická podpora a konzultace včetně vytvoření webového portálu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
IČO subjektu: 44053916

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola sv. Voršily v Olomouci
IČO subjektu: 49588095
Název partnera: Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o.
IČO subjektu: 61942839

Publikované produkty