Detail projektu

Název projektu: EU pro Herbenku
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1233
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. března 2011 do 31. srpna 2013
Celková alokovaná částka: 685 662,00 Kč
Webová stránka: http://www.herbenka.breclav.cz/
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Informace o příjemci

Název příjemce: Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4
IČO subjektu: 70838771
Webová adresa: http://www.herbenka.breclav.cz/

Publikované produkty

 • Člověk a příroda
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, přírodopis, Člověk a příroda
 • Čtenářská gramotnost 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Čtenářská gramotnost 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Finanční gramotnost
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Pracovní výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a svět práce, nezařazeno